"Wat is die architect weer eigenwijs en irritant, grrr"


Zomaar een gedachte die kan ontstaan op een bouwplaats

"Hans had de uitvoerder gevraagd om het raam links te plaatsen. Komen we 's avonds thuis na een dag hard werken zit het natuurlijk rechts en dus weer verkeerd! Wat een gedoe, waarom luisteren ze niet?"

Dit soort ervaringen hoor je maar al te vaak een verjaardagsfeest. 


Bouwen is werken met een paar honderd verschillende materialen, in telkens weer verschillende maatvoering op nieuwe locaties, met vaak onbekende vakmensen. Het is een wonder dat het zo vaak goed gaat!

Eigenlijk wordt er iedere keer een nieuw uniek product gemaakt.

Het gaat dus om goed inzicht en brede ervaring om dat tot een succes te maken. Niet voor niets zijn succesvolle architecten vaak al op leeftijd.

Ik moet begrijpen wat de timmerman hoort, zodat hij de plank van het boeiboord echt maar 220 mm breed maakt en niet 350 mm omdat dat (naar zijn of haar ervaring) zoveel makkelijker werkt. Anders wordt het ontwerp niet uitgevoerd zoals bedoeld en dan mist de wow! factor.


null

Opdrachtgevers voelen als vrienden

Deze uitspraak is misschien een beetje dik aangezet, maar zo voelt het vaak wel. Terug kijkend op succesvolle projecten blijkt er een goede chemie te zijn geweest. De architect drukt zijn mening niet door en vertaald de wens van de opdrachtgever in een mooi ontwerp, maar de opdrachtgever laat ook ruimte aan de architect om zijn werk te doen en advies te geven. Het is een wisselwerking. 


Door ervaring heb ik geleerd om deze keuzes te maken:

  • Maximaal 2 projecten tegelijk, zodat mijn zorg en aandacht niet verwaterd
  • Liever minder projecten met meer aandacht dan andersom
  • Bij elk project een ontwerp maken met een flinke wow! factor. Dat helpt iedereen die erbij betrokken is
  • Alleen duurzaam en gezond bouwen, het liefst met zoveel mogelijk natuurlijke materialen
  • Plezier en fun! Heel belangrijk, bij mijzelf, de opdrachtgevers maar vooral ook de bouwers
  • Gebruik maken van werk dat anderen beter kunnen 


Via een stappenplan wordt het project overzichtelijk

Onderzoek

Bij de opstart van ieder project verzamel ik eerst alle relevante informatie. Bijvoorbeeld; wat voor een bouwkavel is het en hoe ligt het gesitueerd? Wat laat de gemeente toe om te bouwen? Is het misschien vergunningsvrij? En bij een verbouwing onderzoek ik de bestaande woning of gebouw, op basis van beschikbare tekeningen, maatvoering en foto's.

Op deze basis kan het ontwerp gebaseerd worden.

Alle wensen en verlangens van de opdrachtgever verwoord ik in een document. Daarvoor ga ik veel vragen stellen, wat regelmatig tot nieuwe inzichten leidt!

mix van hout, staal en steen, duurzaam gebouwd

Voorlopig ontwerp

De leuke creatieve fase van het proces. Concepten bedenken, ontwerpen, schetsen en vrij denken. Het ontwerp presenteren we via 3D afbeeldingen, met realistische belichting en omgeving. Vaak met meerdere voorstellen, zodat we tot een goede afweging kunnen komen.

De Wow! factor ontstaat in deze fase. Leuk en spannend!

Voor de verschillende voorstellen maak ik een kostenraming, om de realiteit bij de hand te houden.
Na deze V.O. fase weet u de belangrijkste zaken: wat mogen we, kunnen we en willen we bouwen?

Definitief ontwerp

Op basis van jullie feedback en het inzicht in de mogelijkheden werken we het voorlopige ontwerp uit naar definitief. Dat houdt in dat de maten, materialen en kleuren min of meer gekozen worden. Ook verzorg ik een goede kosten raming met degelijke onderbouwing.

Soms kies ik er voor om een voorlopig ontwerp eerst door de gemeente te laten toetsen, als er twijfels zijn over regels of de welstandscommissie.

Bestek / techniek

Het ontwerp wordt in deze fase technisch helemaal uitgewerkt en getekend. Met de tekeningen en documenten waarmee de aannemer het uiteindelijk kan bouwen. Alle technische details,  materialen, de zichtbare en onzichtbare bouwdelen, teksten, berekeningen en uitgangspunten komen hier vast te liggen. Met de tekeningen kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

The title for your content

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Krijg nu direct toegang tot ... !

Try to persuade your visitor to download your E-book! Maybe you can make a list of the benefits or just write something about the awesome content that's inside!


Tijdelijke bonus!

Om je aanbod unieker te maken en meer waarde te geven is het raadzaam om bonussen bij je aanbod te voegen. Je kunt ook eventueel je bestaande product splitsen in een ‘algemeen’ gedeelte en een ‘bonus gedeelte’. Zorg ervoor dat je deze bonussen een reële waarde geeft. Je zou de bonus tijdelijk beschikbaar kunnen maken wanneer je meer schaarste aan je aanbieding wilt geven.

De krachtigste zin / alinea uit de testimonial van een tevreden klant

Some person - Company BV

De krachtigste zin / alinea uit de testimonial van een tevreden klant

Some person - Company BV

De krachtigste zin / alinea uit de testimonial van een tevreden klant

Some person - Company BV

De krachtigste zin / alinea uit de testimonial van een tevreden klant

Some person - Company BV

De krachtigste zin / alinea uit de testimonial van een tevreden klant

Some person - Company BV

De krachtigste zin / alinea uit de testimonial van een tevreden klant

Some person - Company BV

Klaar voor de start?